Породица

Породица – социјална давања и новчане накнаде

Права у социјалној заштити су права на основна материјална давања и права на услуге социјалне и дјечје заштите.

Социјална и дјечија заштита

Брига о старима

Социјална заштита старих лица усмјерена је на омогућавање старијим и старим особама да остану активни чланови друштва.

Брига о ОСИ

У Црној Гори, од укупног броја становника, 11% (68.064) особа има сметње при обављању свакодневних активности.

Усвојење и хранитељство

За разлику од хранитељства, усвојењем се ствара веза једнака оној која постоји између биолошких родитеља и дјетета.
Дјечја заштита

Брига о дјеци

Црна Гора улаже у дјецу као најврједнији људски капитал, подстиче их да активно учествују у друштвеном животу и развијају своје потенцијале.
Детаљније
Министарство финансија и социјалног старања

Министарство финансија

Министарство финансија надлежно је, између осталог, за припремање предлога текуће економске политике ЦГ и праћење њеног остваривања, припремање, планирање, израду и извршење буџета, али и припрему прописа из области пореске и царинске политике. Министарство врши надзор над радом Управе прихода и царина, Управе за катастар и државну имовину и Управе за игре на срећу.
Више