Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 36. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 12.01.2023. 12:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 36. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Budimira Mugoše,
 2. donijela Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Upravnog odbora Fonda rada Alekse Marojevića,
 3. donijela Rješenje o imenovanju Ivane Mihajlović za članicu Upravnog odbora Fonda rada,
 4. dala saglasnost da se za glavnog inspektora za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva u Upravi za inspekcijske poslove postavi Mladen Koljenšić,
 5. donijela Rješenje o prestanku mandata v.d. pomoćnika direktora Uprave policije - rukovodioca Sektora za finansijsko - obavještajne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Saše Maškovića,
 6. donijela Rješenje o određivanju Aleksandra Radovića za v.d. pomoćnika direktora Uprave policije - rukovodioca Sektora za finansijsko - obavještajne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 7. donijela Rješenje o imenovanju Esmina Bećovića za direktora Uprave za kapitalne projekte,
 8. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Armina Mujevića,
 9. donijela Rješenje o određivanju Armina Mujevića za vršioca dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima,
 10. donijela Rješenje o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave Agrona Camaja,
 11. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za ljudske resurse Đura Nikača,
 12. donijela Rješenje o imenovanju Agrona Camaja za direktora Uprave za ljudske resurse,
 13. odredila MIlana Bankovića za punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara "AD Održavanje željezničkih voznih sredstava Podgorica",
 14. predložila Skupštini akcionara „AD Održavanje željezničkih voznih sredstava Podgorica“ da za članove Odbora direktora izabere: Ljiljanu Jokić Kapu, Igora Rackovića, Momočila Jelića i Mensura Bošnjaka.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?