ГОВ.МЕ Теме

Директорат за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи

Јавне набавке за пројекте у оквиру програма који се финансирају из ЕУ средстава; припремање, закључивање и праћење спровођења уговора
Детаљније
Слободан приступ информацијама

Процедура аплицирања за средства Европске уније

Средствима из фондова Европске уније финансирају се пројекти који доприносе развојним циљевима Црне Горе, али и Европске уније у цјелини. Сва подручја која м
Више

Заштита финансијских интереса ЕУ

Е-маил адреса за анонимно пријављивање неправилности и/или потенцијалних превара приликом коришћења ИПА средстава

неправилности.еу@миф.гов.ме