Za jedinu na svijetu. Naša je. Čuvajmo je.

Za jedinu na svijetu. Naša je. Čuvajmo je.

Prije tri decenije Crna Gora je proglašena za jedinstven društveni entitet – ekološku državu.

Zaštićena morska područja

Crna Gora je postala bogatija za skoro pet hiljada hektara zaštićenih morskih područja. U pitanju su parkovi prirode: Platamuni, Katič i Stari Ulcinj. Uz njih, pod preventivnom zaštitom su se našli lokaliteti Sopot i Dražin vrt.

Upravljanje otpadom

Pravilno upravljanje otpadom je jedna od ključnih aktivnosti koje Crna Gora sprovodi kako bi se na pravi I održivi način očuvala životna sredina i zaštitila priroda.

Klimatski heroji

Bilo da su pojedinci, grupe ili kompanije – oni su posvećeni očuvanju okoline i promociji vrijednosti koje doprinose zaštiti životne sredine.

Aktuelno

Nove aktivnosti ozelenjavanja Crne Gore
18.04.2022.