GOV.ME Teme

Pravo na pravično suđenje

Pravo na pravično suđenje predviđa pravo na pristup sudu i pravo na postupak odgovarajućeg kvaliteta.

Molba za pomilovanje

Pomilovanjem se u skladu sa Krivičnim zakonikom Crne Gore daje oslobođenje od krivičnog gonjenja.

Probacija

Sistem izvršenja krivičnih sankcija predstavlja veoma značajnu kariku pravosudnog sistema.
Besplatna pravna pomoć

Besplatna pravna pomoć

Besplatna pravna pomoć obezbjeđuje se radi ostvarivanja prava na pravično suđenje fizičkom licu, koje prema svom imovnom stanju nije u mogućnosti da ostvari.
Detaljnije

Notari

Notar vrši notarsku službu kao javnu službu, profesionalno i kao isključivo zanimanje, u skladu sa Zakonom o notarima.

Vještaci

Vještačenje vrše fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove predviđene zakonom, državni organi...

Tumači

Tumač vrši poslove na zahtjev suda, državnog tužilaštva, drugog organa koji vodi postupak, fizičkog ili pravnog lica.

Javni izvršitelji

Javni izvršitelj obavlja izvršiteljsku djelatnost kao javnu službu, samostalno, profesionalno i kao isključivo zanimanje
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo pravde

Ministarstvo obavlja poslove uprave koji se odnose na organizaciju i rad sudova i državnog tužilaštva, organa za izvršenje krivičnih sankcija, advokature, notara, javnih izvršitelja, posrednika i sudskih vještaka.
Više