ГОВ.МЕ Теме

Право на правично суђење

Право на правично суђење предвиђа право на приступ суду и право на поступак одговарајућег квалитета.

Молба за помиловање

Помиловањем се у складу са Кривичним закоником Црне Горе даје ослобођење од кривичног гоњења.

Пробација

Систем извршења кривичних санкција представља веома значајну карику правосудног система.
Бесплатна правна помоћ

Бесплатна правна помоћ

Бесплатна правна помоћ обезбјеђује се ради остваривања права на правично суђење физичком лицу, које према свом имовном стању није у могућности да оствари.
Детаљније

Нотари

Нотар врши нотарску службу као јавну службу, професионално и као искључиво занимање, у складу са Законом о нотарима.

Вјештаци

Вјештачење врше физичка и правна лица која испуњавају услове предвиђене законом, државни органи...

Тумачи

Тумач врши послове на захтјев суда, државног тужилаштва, другог органа који води поступак, физичког или правног лица.

Јавни извршитељи

Јавни извршитељ обавља извршитељску дјелатност као јавну службу, самостално, професионално и као искључиво занимање, у с
Министарство правде, људских и мањинских права

Министарство правде

Министарство обавља послове управе који се односе на организацију и рад судова и државног тужилаштва, органа за извршење кривичних санкција, адвокатуре, нотара, јавних извршитеља, посредника и судских вјештака.
Више