Вјерске заједнице

Вјерске заједнице

Израда предлога закона и подзаконских прописа који се односе на положај вјерских заједница, сарадњу и односе државе са вјерским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву

Честитка поводом Рош Хашане
06.09.2021.