Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Пољопривреда

Производња хране, у најширем смислу, један је од најхуманијих видова привредне дјелатности.

Шумарство

Шуме су дио нашег живота и наш најбољи саборац у борби против климатских промјена. Оне су наше завјештање генерацијама које долазе.

Рибарство

Циљ развојне политике је одрживо коришћење расположивих рибљих ресурса и управљање риболовном флотом на начин којим се обезбјеђује дугорочно и економски исплативо рибарство у нашој земљи. Министарство усклађује нормативе на националном нивоу с начелима заједничке рибарске политике Европске уније.

Водопривреда

Водни потенцијал чини један од основних развојних потенцијала Црне Горе. По водним богатствима у односу на њену површину, она спада у водом најбогатија подручја на свијету.

Рурални развој

Подршка и унапрјеђење свеукупне инфраструктуре у руралним подручјима. Креирање и спровођење политика и мјера подршке кроз објављивање низа јавних позива којима се подржавају инвестиције у повртарство, воћарство, виноградарство...

Слободан приступ информацијама

Право на приступ информацијама и поновну употребу информација у посједу органа власти остварује се на начин и по поступку прописаним Законом о слободном приступу информацијама.

Међународна сарадња и сарадња са НВО

Интеграционо опредјељење ЦГ и поштовање одредби међународних споразума отворили су могућност сарадње са међународним партнерима на низу пројеката који доприносе развоју. МПШВ од 2018. године остварује успјешну сарадњу са НВО сектором у ЦГ.

ИФАД

Пројекат стварања кластера и трансформације руралних подручја (РЦТП) је први пројекат Међународног фонда за развој пољопривреде (ИФАД) у Црној Гори

Агробуџет

Агробуџетом за 2022. годину, издвајају се средства за мјере тржишне цјеновне политике, мјере руралног развоја, обезбјеђује се подршка сервисима у пољопривредној производњи и сектору рибарства.

Вијести из Министарства

Студијска посјета пчелара
25.08.2022.

Јавни позиви

03.08.2022.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу члана 2 Закона о потврђивању Споразума о оснивању Међународног фонда за пољопривредни разво

Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ИСКАЗИВАЊА ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗГРАДЊОМ/ РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КРОЗ КОМПОНЕНТУ РЦТП П

О нама

Израда нормативе и дефинисање модела подршке ради подстицања развоја пољопривредне производње, континуиран је процес и перманентна активност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, која се одвија уз активно учешће пољопривредних произвођача, НВО, стручних служби и научне заједнице и уз активну међународну подршку и сарадњу.

Сазнајте више

Пратите нас

Руководећи тим

мр Мирослав Цимбаљевић

мр Мирослав Цимбаљевић

Генерални директор Директората за пољопривреду

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Владислав Бојовић

в.д. генералног директора Директората за плаћање

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

мр Катарина Бурзановић

мр Катарина Бурзановић

Генерална директорица Директората за рибарство

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Жељко Фуртула

Жељко Фуртула

Генерални директор Директората за водопривреду

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Андријана Ракочевић

Генерална директорица Директората за рурални развој

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Драган Оташевић

Генерални директор Директората за шумарство

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Римски Трг 46, 81000 Подгорица, Црна Гора

Владимир Јоковић

министар пољопривреде, шумарства и водопривреде

Кабинет министра
Телефон:+382 20 482 109