Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 9. sjednice Vlade

Objavljeno: 23.06.2022. 14:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj devetoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o razrješenju člana Skupštine „Kontrola letenja Srbije i Crne Gore“ d. o. o. Šuća Orahovca,
 2. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave javnih radova - rukovoditeljke Sektora za kontrolu kvaliteta, pravne i kadrovske poslove Dragane Babović,
 3. predložila redovnoj Skupštini akcionara „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica da za članove Odbora direktora izabere: Radovana Vukića, Ljubišu Ćurčića, Nova Nikčevića, i Vladimira Merdovića,
 4. odredila Draganu Lukšić za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica,
 5. donijela Rješenje o određivanju Stevana Đurišića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja,
 6. donijela Rješenje o imenovanju mr Milijane Vukotić – Jelušić za državnu sekretarku u Ministarstvu prosvjete,
 7. predložila Skupštini akcionara „Novi prvoborac“ AD Herceg Novi da za člana Odbora direktora  izabere Aleksandra Novosela,
 8. odredila Maidu Šendelj za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XIX redovnoj Skupštini akcionara „Novi prvoborac“ AD Herceg Novi,
 9. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne i međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Radovana Bogojevića,
 10. donijela Rješenje o određivanju Radovana Bogojevića za vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne i međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova,
 11. donijela Rješenje o određivanju Igora Nišavića za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
 12. donijela Rješenje o imenovanju Darka Stojanovića za državnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,
 13. donijela Rješenje o imenovanju Marka Perunovića za savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomski sistem,
 14. predložila Skupštini akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica da za članove Odbora direktora izabere: Milorada Vukovića, Darinku Mijović, Ljiljanu Jokić i Danila Bojovića,
 15. odredila Draganu Lukšić za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica,
 16. predložila Skupštini akcionara HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj da za članove Odbora direktora izabere: Dritona Lunjića, Sima Dedića i Anu Lalević – Filipović,
 17. odredila Milenu Radulović za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XV redovnoj Skupštini akcionara HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj,
 18. predložila Skupštini akcionara „Luštica Development“ AD Tivat da za članove Odbora direktora izabere Marjana Brčića i Bernardu Moškov,
 19. odredila Marka Vukaševića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara „Luštica Development“ AD Tivat
 20. predložila Skupštini akcionara „Sveti Stefan Hoteli“ AD da za članove Odbora direktora izabere Branislava Lakića i Milicu Kažanegra,
 21. odredila Damira Davidovića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na 3. redovnoj elektronskoj sjednici Skupštine akcionara „Sveti Stefan Hoteli“ AD,
 22. donijela Rješenje o imenovanju Zorice Krsmanović za državnu sekretarku u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,
 23. donijela Rješenje o određivanju Jašara Ćatovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za željeznice,
 24. dala saglasnost da se Jelena Pajković razriješi dužnosti glavne upravne inspektorke u Ministarstvu javne uprave - Odjeljenju upravne inspekcije
 25. predložila redovnoj Skupštini akcionara „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić da za članove Odbora direktora izabere: Vladana Jokovića, Tahira Gjonbalaja, prof. dr Adisa Balotu, Martina Ćalasana, Nenada Markovića, Milutina Đukanovića i Emira Strujića,
 26. odredila Milenu Žižić za punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na redovnoj XX sjednici Skupštine akcionara „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić,
 27. predložila Skupštini akcionara „Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić da za članove Odbora direktora izabere Tihomira Milatovića i Maju Joksanović i
 28. odredila Lidiju Radović za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić.

9. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
2.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu Materijal
3.Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Materijal
4.Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Gruzije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka Materijal
5.Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2021. godinu Materijal
6.Predlog uredbe o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2022. godinu Materijal
7.Predlog odluke o izmjeni Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima Materijal
8.Predlog odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda Materijal
9.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za upravljanje otvorenim podacima Materijal
10.Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Andrijevica Materijal
11.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Tivat Materijal
12.Predlog odluke o izmjeni Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Budva Materijal
13.Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore Materijal
14.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave Materijal
15.Informacija o nastavku pregovora o statusu i ugovornim odnosima između vjerskih zajednica i države Crne Gore Materijal
16.Informacija zahtjevu CKB banke za obezbjeđenje sred. od strane države na ime neplaćenih kredita od krajnjih korisnika koji su dodijeljeni poljoprivrednom sektoru posredstvom ove banke radi realizacije Sporazuma Materijal
17.Informacija o realizaciji projekta izgradnje HE Komarnica s Prijedlogom ugovora o koncesiji za korišćenje prirodnih bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica radi proizvodnje električne energije Materijal
18.Informacija o sprovedenim aktivnostima u postupku davanja koncesije za korišćenje vode iz akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane s Prijedlogom odluke o davanju koncesije i Nacrt ugovora o koncesiji Materijal
19.Informacija o preduzetim aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje žičare Kotor - Lovćen Materijal
20.Informacija o izazovima u procesu ugovaranja projekata planiranih Godišnjim akcionim programom za 2018. godinu (CAP18) i implementaciji IPARD II programa u okviru sprovođenja programa pretpristupne podrške EU (IPA) Materijal
21.Informacija o pripremi za požarnu sezonu 2022. godine Materijal
22.Izvještaj o radu Savjeta za prava djeteta za period jun 2021 - jun 2022. Materijal
23.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kulture i medija Materijal
24.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde Materijal
25.Predlog za davanje saglasnosti na Odluku Univerziteta Crne Gore broj 02-66/2 od 24. marta 2022. godine Materijal
26.Kadrovska pitanja
26.1Predlog za razrješenje i imenovanje člana Skupštine "Kontrola letenja Srbije i Crne Gore" d.o.o. Materijal
26.2Predlog za prestanak mandata pomoćnice direktora Uprave javnih radova Materijal
26.3Predlog za izbor članova Odbora direktora „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica Materijal
26.4Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica Materijal
26.5Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja Materijal
26.6Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu prosvjete Materijal
26.7Predlog za izbor člana Odbora direktora "Novi prvoborac" AD Herceg Novi Materijal
26.8Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XIX redovnoj Skupštini akcionara "Novi prvoborac" AD Herceg Novi Materijal
26.9Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne i međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
26.10Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne i međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
26.11Predlog za određivanje vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
26.12Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
26.13Predlog za imenovanje savjetnika potpredsjednika Vlade za ekonomski sistem Materijal
26.14Predlog za izbor članova Odbora direktora „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica Materijal
26.15Predlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala, na redovnoj Skupštini akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica Materijal
26.16Predlog za izbor članova Odbora direktora HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj Materijal
26.17Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika] državnog kapitala na XV redovnoj Skupštini akcionara HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj Materijal
26.18Predlog za izbor članova Odbora direktora „Luštica Development“ AD Tivat Materijal
26.19Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Luštica Development“ AD Tivat Materijal
26.20Predlog za izbor članova Odbora direktora „Sveti Stefan Hoteli“ AD Materijal
26.21Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na 3. redovnoj elektronskoj sjednici Skupštine akcionara„Sveti Stefan Hoteli“ AD Materijal
26.22Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
26.23Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za željeznice Materijal
26.24Predlog za davanje saglasnosti za razrješenje glavne upravne inspektorke u Ministarstvu javne uprave Materijal
26.25Predlog za izbor članova Odbora direktora"Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić Materijal
26.26Predlog za odredjivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na XX redovnoj Skupštini "Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić Materijal
26.27Predlog za izbor članova Odbora direktora "Instritut za crnu metalurgiju" AD Nikšić Materijal
26.28Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Institut za crnu metalurgiju" AD Nikšić Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
27.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Međuresorske radne grupe za uvođenje programa „Garancija za mlade” u Crnoj Gori (bez rasprave) Materijal
28.Informacija o neutrošenim sredstvima u kapitalnom budžetu Uprave za saobraćaj za 2022. godinu, sa prijedlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte (bez rasprave) Materijal
29.Predlog statuta Agencije za mirno rješavanje radnih sporova (bez rasprave) Materijal
30.Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u oblasti inovacija i pametne specijalizacije s Prijedlogom memoranduma (bez rasprave) Materijal
31.Predlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u d.o.o. "Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca" Podgorica (bez rasprave) Materijal
32.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) Materijal
33.Predlog godišnjeg izvještaja o realizaciji Akcionog plana za uspostavljanje sistema sopstvenih sredstava Evropske unije u Crnoj Gori za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal
34.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Industrijske politike Crne Gore 2019-2023, za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal
35.Izvještaj o kvalitetu primjene analize uticaja propisa (RIA) u Crnoj Gori za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal
36.Predlog za davanje saglasnosti na Prilog ugovora za 2022. godinu koji se odnosi na davanje prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica, po osnovnom ugovoru broj 3446 od 29.07.2008. godine (bez rasprave) Materijal
37.Predlog za davanje saglasnosti na Prilog ugovora br. 02/3-311/22-1474/2 od 2. juna 2022. godine, za 2022. godinu koji se odnosi na davanje prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica, po osnovnom ugovoru broj 5676 od 11.11.2008. godine (bez rasprave) Materijal
38.Predlog za davanje saglasnosti na Prilog ugovora br. 02/3-311/22-1475/2 od 02. juna 2022. godine, za 2022. godinu, koji se odnosi na davanje prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica, po osnovnom ugovoru broj 3051 od 08.07.2008. godine (bez rasprave) Materijal
39.Predlog za davanje saglasnosti na Prilog ugovora o davanju prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica br. 02/3-311/22-1547/2 od 2.juna 2022. godine, za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal
40.Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“ br. 26/12, 34/12, 27/13 i 44/22) (bez rasprave) Materijal
41.Predlog mišljenja na inicijativu za provjeru ustavnosti člana 17, stav 1, tačka 6 Zakona o elektronskim medijima (Službeni list CG br. 46/10, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/11) (bez rasprave) Materijal
42.Predlog platforme za zvaničnu posjetu predsjednika Vlade Crne Gore Dritana Abazovića Republici Srbiji, 29 - 30. jun 2022. godine (bez rasprave) Materijal
43.Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore na sastanku šefova država i vlada država članica NATO-a, Madrid, Kraljevina Španija, 28 - 30. jun 2022. godine (bez rasprave) Materijal
44.Predlog platforme za radnu posjetu potpredsjednice Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministarke evropskih poslova Briselu, 22. jun 2022. godine (bez rasprave) Materijal
45.Predlog platforme za radnu posjetu potrpredsjednice Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministarke evropskih poslova Republici Srbiji, 27-28. juna 2022. (bez rasprave) Materijal
46.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore na Političkom forumu na visokom nivou radi prezentacije Drugog dobrovoljnog nacionalnog izvještaja: Crna Gora i ciljevi održivog razvoja 2016 - 2021. godine (Njujork, Sjedinjene Američke Države, 12 - 15. jul 2022. godine) (bez rasprave) Materijal
47.Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na sastanaku Upravnog odbora regionalnog stambenog programa sa pratećim događajima, koju predvodi ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 23 - 24.06.2022. godine (bez rasprave) Materijal
48.Prijedlog platforme za učešće mr Maše Vlaović, ministarke kulture i medija, prof. dr Biljane Šćepanović, ministarke nauke i tehnološkog razvoja i mr Miomira Vojinovića, ministra prosvjete na Ministarskom sastanku Upravljačkih platformi Zapadnog Balkana (bez rasprave) Materijal
49.Prijedlog platforme za učešće potpredsjednika Vlade i ministra kapitalnih investicija mr Ervina Ibrahimovića, na ministarskom sastanku za Zapadni Balkan pod nazivom ,,Dani povezivanja Evrope“ koji će se održati u periodu od 28. do 30. juna 2022. u Lionu, Republika Francuska (bez rasprave) Materijal
50.Pitanja i predlozi
50.1Informacija o plaćanju naknade KFW banci za produžetak roka korišćenja kreditnih sredstava iz Ugovora o promotivnom zajmu, zaključenim 22.09.2017. godine, između KFW banke i Crne Gore koju predstavlja Ministarstvo finansija Materijal
50.2Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Materijal
50.3Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore Materijal
50.4Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore Materijal
50.5Platforma za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi, mr Miomir Vojinović, ministar prosvjete, na Pred-samitu o transformativnom obrazovanju, 28-30. juna 2022. godine, Pariz, Francuska Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?