Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 37. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 20.01.2023. 13:15 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 37. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o postavljenju Jovane Ostojić za sekretarku Ministarstva prosvjete,
 2. donijela Rješenje o postavljenju Aleksandre Kuč za generalnu direktoricu Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvjete,
 3. donijela Rješenje o postavljenju Slobodana Savovića za generalnog direktora Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje u Ministarstvu prosvjete,
 4. donijela Rješenje o postavljenju Gorana Radevića za generalnog direktora Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete,
 5. donijela Rješenje o postavljenju Gorana Drobnjaka za generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i EU fondove u Ministarstvu prosvjete,
 6. donijela Rješenje o određivanju mr Nebojše Jankovića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija,
 7. donijela Rješenje o određivanju Darka Vukčevića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija,
 8. donijela Rješenje o postavljenju Branimira Janjevića za generalnog direktora Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju u Ministarstvu pravde,
 9. donijela Rješenje o postavljenju Stevana Brajuškovića za generalnog direktora Direktorata za krivične sankcije i nadzor u Ministarstvu pravde,
 10. donijela Rješenje o postavljenju Dražena Radonjića za generalnog direktora Direktorata za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka u Ministarstvu pravde,
 11. donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za ekonomsku i razvojnu politiku u Ministarstvu finansija Ive Vuković,
 12. donijela Rješenje o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište Božidara Nikolića,
 13. donijela Rješenje o imenovanju Predraga Uljarevića za člana Savjeta Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište,
 14. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za biomedicinu i transplantaciju u Ministarstvu zdravlja dr Dejana Pavličića,
 15. donijela Rješenje o razrješenju člana Skupštine „Kontrola letenja Srbije i Crne Gore“ d. o. o. mr Veljka Mališića,
 16. donijela Rješenje o imenovanju dr Krsta Perovića za člana Skupštine „Kontrola letenja Srbije i Crne Gore“ d.o.o.,
 17. odredila Oliveru Popović za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Luštica Development“ AD Tivat,
 18. donijela Rješenje o određivanju Zorana Jojića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih,
 19. donijela Rješenje o opozivu Vassilisa Apostolopoulosa sa dužnosti počasnog konzula Crne Gore u Solunu – Republika Grčka,
 20. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde Ivane Mašanović,
 21. donijela Rješenje o razrješenju Savjeta Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjine Crne Gore u sastavu: Sandra Jovanović, predsjednica, i članovi: Ilma Haverić, Danijela Srdanović, Enver Muratović i Eldar Lakota,
 22. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore u sastavu Marko Gorvoković, predsjednik, i članovi: Alban Gjoni, Eldin Pepić, Kolja Ljuljđuraj,
 23. donijela Rješenje o razrješenju državnog serekretra u Ministarstvu kapitalnih investicija Miloša Rajovića i
 24. donijela Rješenje o imenovanju Komisije za rangiranje kandidata za člana Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti u sastavu: Admir Šahmanović, predsjednik, i članovi: akademik Ljubiša Stanković, dr Saša Mujović, dr Esad Tombarević, Dragan Kujović, Dejan Dedović i Žana Radulović.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?