УПСиУЛ пхотос

Надлежности Управе поморске сигурности и управљања лукама

Управа поморске сигурности и управљања лукама, њене надлежности и послови које обавља
Детаљније
Засто смо битни?
01.11.2023.
Слободан приступ информацијама
11.03.2024.

Сектори Управе поморске сигурности и управљања лукама

Сектор за управљање лукама

Опис послова који се у Сектору за управљање лукама врше. У оквиру Сектора послују двије Подруцне јединице, Бар и Котор.

Одјељења Управе поморске сигурности и управљања лукама

Одјељење поморске сигнализације

Послови који се односе на: сигурност пловидбе у обалном мору Црне Горе уређивање и одржавање пловних путева, постављање објеката сигурности пловидбе...

Одсјеци Управе поморске сигурности и управљања лукама

Актуелности

Вјезба 1
10.03.2024.

Контакти

Управа поморске сигурности и управљања лукама

Ул. Маршала Тита 7, Бар, Црна Гора

Управа поморске сигурности и управљања лукама

Телефон:+382 30 313 240+382 30 313 241