SPI

Slobodan pristup informacijama

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije, jer da bi građani učestvovali u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, neophodno je da raspolažu informacijama od javnog značaja. Ostvarivanjem prava na slobodan pristup informacijama imate mogućnost da od javne uprave zahtijevate informacije od javnog značaja.


Korisna dokumenta

Integritet dokumenta
Slobodan pristup informacijama

Zašto je važan slobodan pristup informacijama?

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije, da bi građani učestvovali u donošenju odluka i kreiranju javnih politika.
Detaljnije

Podnošenje zahtjeva za slobodan pristup informacijama

Zahtjev za slobodan pristup informacijama možete podnijeti putem pošte (na adresu: Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, ul. Karađorđeva bb, Podgorica) i elektronskim putem (na mail: spi@gsv.gov.me ).